Agencija BIL-ANAgencija za knjigovodstvene uslugeRacunovodstvena agencija
Poslovna politika

Poslovna politika knjigovodstvene agencije BIL-AN se, između ostalog može definisati sledećim odrednicama:

  • Svakom klijentu pristupamo individualno, odgovorno u odnosu na njegove zahteve
  • Preuzimamo potpunu odgovornost za vođenje poslovnih knjiga u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji
  • Aktivno sarađujemo sa inspektorima kancelarijske, terenske kontrole i finansijskom policijom kao i sa revizorima i drugim kontrolama u delokrugu računovodstva
  • Informišemo vas o promenama u računovodstvenom i poreskom zakonodavstvu
  • Putem interneta možemo da vam omogućimo uvid u vaše računovodstvene podatke
  • Znanjem i iskustvom štedimo vaše vreme i novac
  • Spremnost da svoje usluge i uslove prilagodimo svakom klijentu donela nam je uspeh i listu zadovoljnih klijenata
  • Korisnicima naših usluga nudimo servis 24 sata dnevno, 365 dana u godini
  • Za privredna društva koja imaju potrebu da deo svog poslovanja prate neposredno u svojim prostorijama BIL-AN ce organizovati pripremu dokumentacije, vođenje evidencije o prometu robe, materijala, gotovih proizvoda ili rezervnih delova , izradu prijemnih dokumenata, a agencija ce preuzeti tako ažuriranu dokumentaciju za dalje knjiženje
  • Privredna društva sa velikim obimom poslovanja i potrebom da u svojim poslovnim prostorijama vode kompletan računovodstveni deo poslovanja u knjigovodstvenoj agenciji BIL-AN će naći pouzdanog konsultanta i neophodnu podršku u organizaciji kompletnog knjigovodstvenog i računovodstvenog dela društva