Knjigovodstvena agencija BIL-ANAgencija za knjigovodstvene uslugeRacunovodstvena agencija
Računovodstvene usluge

Knjigovodstvena agencija BIL-AN za vas vrši sledeće računovodstvene usluge po MSFI:

 • Knjiženja u glavnoj knjizi sa analitikom konta stanja i uspeha
 • Robno-materijalno knjigovodstvo
 • Evidencija osnovnih sredstava, sa obračunom finansijske i poreske amortizacije
 • Obračun zarada
 • Evidencija i obračun  PDV-a
 • Pogonsko knjigovodstvo ( Klasa 9 – po mestima ili nosiocima troškova, nedovršena proizvodnja, gotovi proizvodi, sopstveni poluproizvodi )
 • Obračun primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja
 • Pomoćne knjige
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja
 • On-line prenos podataka izmedju agencije i klijenta
 • Izrada (projekcija) tokova gotovine za kratkoročne i dugoročne kredite, pomoć oko komunikacije sa bankama, u cilju efikasnog dobijanja kredita za investicije